Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

slowonaniedziele
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaHanoi Hanoi
slowonaniedziele
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

June 06 2018

3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
slowonaniedziele
8390 b87e
Reposted fromjalu jalu viakotfica kotfica
slowonaniedziele
8301 8b98
slowonaniedziele
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaazazel azazel
slowonaniedziele
2576 2f70 500
slowonaniedziele
slowonaniedziele

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute

May 30 2018

slowonaniedziele
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialittlewhitelies littlewhitelies

February 09 2018

slowonaniedziele
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
slowonaniedziele
Chciałabym wyjąć serce spod żeber
i połknąć z nim cały mój lęk.
— Peszek
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

January 25 2018

slowonaniedziele
slowonaniedziele
Reposted fromkriokineza kriokineza viahereyes hereyes
slowonaniedziele
1178 b913
Moje CV...

January 17 2018

slowonaniedziele
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viate-quiero te-quiero
slowonaniedziele
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi

January 14 2018

slowonaniedziele
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsquiet mrsquiet
slowonaniedziele
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialenka024 lenka024
slowonaniedziele
2427 6c32
Reposted fromniewazkosc niewazkosc vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl