Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

slowonaniedziele

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaEllaElla EllaElla

June 26 2018

slowonaniedziele
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan via48hrs 48hrs
slowonaniedziele
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu vialaters laters
slowonaniedziele
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki vialegilimencja legilimencja
slowonaniedziele
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viaosha osha
slowonaniedziele
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viafalkowska falkowska

June 07 2018

slowonaniedziele
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaHanoi Hanoi
slowonaniedziele
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

June 06 2018

3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
slowonaniedziele
8390 b87e
Reposted fromjalu jalu viakotfica kotfica
slowonaniedziele
8301 8b98
slowonaniedziele
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaazazel azazel
slowonaniedziele
2576 2f70 500
slowonaniedziele
slowonaniedziele

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute

May 30 2018

slowonaniedziele
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialittlewhitelies littlewhitelies

February 09 2018

slowonaniedziele
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
slowonaniedziele
Chciałabym wyjąć serce spod żeber
i połknąć z nim cały mój lęk.
— Peszek
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

January 25 2018

slowonaniedziele
slowonaniedziele
Reposted fromkriokineza kriokineza viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl