Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

slowonaniedziele
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacmollka cmollka
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaSalute Salute
slowonaniedziele
Roz­pa­dające się iluz­je bo­leśnie ranią. 
— Anthony de Mello
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viaSalute Salute
slowonaniedziele
slowonaniedziele
7088 367f
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viainto-black into-black
1535 5cc7
Reposted fromlouse louse viahysterie hysterie
slowonaniedziele
Reposted fromworst-case worst-case viacarlie carlie
slowonaniedziele
3172 0c18 500
slowonaniedziele
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz
— SDM - Pożegnanie
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafantazja fantazja
slowonaniedziele
3590 ab02 500
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viaamelinowa amelinowa
slowonaniedziele
slowonaniedziele
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
slowonaniedziele
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
3369 afb0
Reposted frombrumous brumous viacarlie carlie
slowonaniedziele
0566 9107
Reposted fromNekoii Nekoii viacarlie carlie
slowonaniedziele
8860 ddaa 500
Reposted fromargasek argasek viacocciuella cocciuella

September 26 2017

slowonaniedziele
Zapominała go cierpliwie i pokornie.
Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— 'Ślady', Zapominanie
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl