Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

slowonaniedziele
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialittlewhitelies littlewhitelies

February 09 2018

slowonaniedziele
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
slowonaniedziele
Chciałabym wyjąć serce spod żeber
i połknąć z nim cały mój lęk.
— Peszek
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

January 25 2018

slowonaniedziele
slowonaniedziele
Reposted fromkriokineza kriokineza viahereyes hereyes
slowonaniedziele
1178 b913
Moje CV...

January 17 2018

slowonaniedziele
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viate-quiero te-quiero
slowonaniedziele
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi

January 14 2018

slowonaniedziele
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsquiet mrsquiet
slowonaniedziele
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialenka024 lenka024
slowonaniedziele
2427 6c32
Reposted fromniewazkosc niewazkosc vianowelovestory nowelovestory
slowonaniedziele
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
slowonaniedziele
A może ja po prostu nie mam talentu do radości?
— A. Osiecka, Ćma
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

January 10 2018

slowonaniedziele
9113 64cc

January 06 2018

slowonaniedziele
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaCannonball Cannonball

December 18 2017

slowonaniedziele
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
slowonaniedziele
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viamadadream madadream
slowonaniedziele
Tak bardzo Cię lubię
Reposted fromula ula viafutureiscoming futureiscoming
slowonaniedziele
slowonaniedziele
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl