Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

slowonaniedziele
slowonaniedziele
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeepbluex deepbluex
slowonaniedziele
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
slowonaniedziele
2884 1293 500
Kraków

April 30 2019

slowonaniedziele
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe vianieobecnosc nieobecnosc
slowonaniedziele
Nigdy nie oceniaj nikogo po fragmentach historii, które o nim słyszałeś, bo możesz go zranić bardziej, niż byś tego chciał, a wtedy samo "przepraszam" nie wystarczy, żeby powrócić do jego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl
slowonaniedziele
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viasomebodytolove somebodytolove
slowonaniedziele
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
slowonaniedziele

Stanley Kubrick

July 09 2018

slowonaniedziele

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaEllaElla EllaElla

June 26 2018

slowonaniedziele
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan via48hrs 48hrs
slowonaniedziele
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu vialaters laters
slowonaniedziele
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki vialegilimencja legilimencja
slowonaniedziele
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viaosha osha
slowonaniedziele
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viafalkowska falkowska

June 07 2018

slowonaniedziele
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaHanoi Hanoi
slowonaniedziele
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

June 06 2018

3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
slowonaniedziele
8390 b87e
Reposted fromjalu jalu viakotfica kotfica
slowonaniedziele
8301 8b98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl